รายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน

ชื่อ :
E-mail :

บัญชีที่โอนเงิน :

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท นอกซ์ดาวว์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สาขา ปากเกร็ด เลขที่บัญชี 142-1-06994-4

วันที่ชำระ :
เวลา(โดยประมาณ) :
หลักฐานการโอน :
จำนวนเงิน :    บาท

[ ไฟล์ jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน2MB] การแนบหลักฐานจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น

เลขที่ใบสั่งซื้อ :

*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน