ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก - แมลง สูตร EC, EW และ ME    
แบบเทราดลงดิน, แบบฉีดพ่นภายในอาคาร และสำหรับใช้พ่นสนาม - ต้นไม้
สารออกฤทธิ์และอัตราความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง Nox Doww เป็นไปตามมาตรฐาน EPA : USA
(องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา Environmental Protection Agency : WHO)

วัตถุดิบสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ Nox Doww ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และได้รับ Certificate จาก บริษัท SGS (THAILAND) LIMITED ซึ่งเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั่วโลกมานานกว่า 137 ปี มีสาขามากกว่า 139 สาขาทั่วโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงมาตรฐานสากลระดับส่งออกกว่า 10 ประเทศทั่วโลกมีประสบการณ์ความชำนาญและผลงานในการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงมากว่า 25 ปี


ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตระบบ GMP  

และ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001    ด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

โรงงาน ศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน บ้านพักอาศัย และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วประเทศ