บริษัท นอกซ์ดาวว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

NOX DOWW INTERNATIONAL LIMITED

   22/22 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
       จังหวัดนนทบุรี 11120       
   โทร :  02-583-3444 / 065-748-8999
   อีเมล์ : info@noxdoww.com