ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก - แมลง สูตร EC, EW และ SC
แบบเทราดลงดิน, แบบฉีดพ่นภายในอาคาร และสำหรับใช้พ่นสนาม-ต้นไม้
สารออกฤทธิ์และอัตราความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง Nox Doww เป็นไปตามมาตรฐาน EPA : USA 
(องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา Environmental Protection Agency : WHO)